Miljöarbete

Bankeryds Plåt & Vent AB är miljöcertifierat sedan 2004.

Där vi kan göra störst miljöpåverkan på lång sikt är att vi dimensionerar och bygger anläggningarna så energieffektivt som möjligt. Detta för att anläggningen skall få så låg LCC (livcykelkostnad) som möjligt. Detta gäller samtliga anläggningar stora som små.

Under 2006 var vi med i ett pilotprojekt med Jönköpings Kommun och SP i Borås. Detta projekt gick ut på att vi skulle testa om det går att dimensionera och bygga en anläggning som har ett SFP-värde på 1,0. Dagens rekommendationer är att man ej skall överstiga ett SFP-värde på 2,5.

Anläggningen är nu driftsatt och är under utredning. Vad vi kunde konstatera var att med dagens teknik så klarar vi inte att komma ner till SFP-värde 1,0 utan vi landade på ett SFP-värde på 1,2. Detta pilotprojekt är nu utvärderat och nya rekommendationer finns framtagna för att sänka rekommenderat SFP-värde till 2,0. För närvarande så arbetar vi med två större projekt i Jönköping där vi byter ut gamla energikrävande aggregat mot nya mer energieffektiva aggregat. Kv. Apoteket, fastighet i Jönköping på Ö. Storgatan där bl.a Lindex, Brothers m.m. är hyresgäster. Där byter vi ut 36 ventilationsaggregat mot 6 nya. Fastighetsägaren Ekblads Fastighets AB satsar mycket pengar på att energieffektivisera sina fastigheter då är ventilationen en stor del av denna effektivisering.

Ladda ner Miljöpolicy